Kommuninformation

 Politiker och tjänstemän i Bergs kommun
informerar  vad som händer i kommunen

 

Kommuninformation
Torsdagar kl.16:00  repris fredagar kl.15:00
även som
webbprogram 


Schema sept. 2017 - jan. 2018


Kommunfullmäktige 2018
22 februari (extra)
28 mars
14 juni
20 september
20 november
13 december