Kommuninformation

 Politiker och tjänstemän i Bergs kommun
informerar  vad som händer i kommunen

 

Kommuninformation
Torsdagar kl.16:00  repris fredagar kl.15:00
även som
webbprogram 

Kommunfullmäktige 2019
19 mars
18 juni
24 september
28 november