Kommuninformation

 Politiker och tjänstemän i Bergs kommun
informerar  vad som händer i kommunen

 

Kommuninformation
Onsdagar kl.10:00  repris Torsdagar kl.16:00
även som
webbprogram 


Schema sept. 2017 - jan. 2018


Kommunfullmäktige 2017
21 mars
13 juni
19 september
30 november