En Limerick är en kort skämtdikt på fem rader.
Följande regler finns till förfogande:

·  Rad ett, två och fem rimmar med varandra liksom rad tre och fyra.

·  Rad ett ska sluta på ett ortnamn.

·  I rad ett ska även huvudpersonen med ett beskrivande adjektiv vara med.

·  Raderna som rimmar med varandra ska vara ungefär lika långa så det blir en viss "takt" i limericken. Helst ska det vara lika många stavelser i de rader som rimmar med varandra, men sådana limerickar är mycket svåra att skriva.

·
  Det är rad ett, två och fem som är längst och de två övriga kortare.
 

Men du kanske vill göra på ett annat sätt =)