Gå med som medlem i Bergs Lokal Tv-Förening och stöd Radio Berg

 

Radio Berg är en närradio som drivs ideellt.

Vi försöker ha ett brett musikutbud, med tyngdpunkt på musik som inte hörs så ofta i de vanliga radiokanalerna.

De olika programmakarna bidrar till detta.
 

Som medlem:
- får du dina evenemangstips upplästa i radion och inlagda på hemsidan
- har du möjlighet att låna utrustning, för inspelning av program.

Som företagare (medlem) får ni rabatt på reklam i Radio Berg.
 

Medlemsavgifter 2016:
Enskild och ideell förening 100:-/kalenderår 
Familj 150:- /kalenderår
Organisation och företag 300:-/kalenderår

Betala in på Bankgiro-nr: 5795-7540
Betalningsmottagare: Bergs
lokal tv-förening

I meddelanderutan lämnar du din fullständiga adress och e-postadress  om du har.