Gå med som medlem i Bergs Lokal Tv-Förening
och stöd Radio Berg!

 

Radio Berg är en närradio som drivs ideellt.

Vi försöker ha ett brett musikutbud, med tyngdpunkt på
musik som inte hörs så ofta i de vanliga radiokanalerna.

De olika programmakarna bidrar till detta.
 

Som medlem:
- får du dina evenemangstips upplästa i radion och inlagda på hemsidan

Som företagare-medlem får ni rabatt på reklam i Radio Berg.
 

Medlemsavgifter 2020:
Enskild och ideell förening 100:-/kalenderår 
Familj 150:- /kalenderår
Organisation och företag 300:-/kalenderår

Betala in på Bankgiro-nr: 5795-7540
Betalningsmottagare: Bergs
lokal tv-förening

I meddelanderutan lämnar du ditt namn, adress frivilligt.